Wycieczki, Zagranicą

Tłumacz przysięgły hiszpańskiego. Jakie ma zadania i obowiązki?

Zawód tłumacz przysięgłego wydaje się wielu osobom bardzo dobrym wyborem. Oczywiście, jest to bardzo dobry zawód, jednak trzeba mieć świadomość, że samo dojście do uzyskania uprawnień nie należy do łatwych i tanich.

Osoba, która stara się o uprawnienia tłumacza musi zdać egzamin z dwóch części egzaminu: pisemnej i ustnej, co wiąże się z tym, że znajomość języka hiszpańskiego musi być na najwyższym poziomie. Oprócz znajomości języka kandydat musi posiadać wiedzę z dziedzin administracyjno-prawnych.

Egzamin jest bardzo trudny i wiele osób go niestety nie zalicza. Należy wiedzieć, że koszt przystąpienia do egzaminu to 800 złotych i nie można do niego podchodzić częściej niż raz w roku.

Jeśli chodzi o ceny tłumaczeń to jest to dość zróżnicowana kwestia. Nie tylko jest to zależne od ilości stron do przetłumaczenia, ale także od języka.

Stawki wzrastają w przypadku tłumaczeń ustnych o około 30% za każdą rozpoczętą pracę tłumacza. Dodatkowo, jeśli tłumaczenie jest przeprowadzane w trybie ekspresowym to dolicza się 100% stawki.

hiszpański translation
źródło: tłumacz przysięgły hiszpańskiego

Obowiązki tłumacza

Będąc tłumaczem nie trzeba posiadać kwalifikacji tłumacza przysięgłego, jednak jest to najbardziej pożądane i warto posiadać takie uprawnienia.

Jeśli chodzi o wymagania wobec kandydata na tłumacza to niezbędna jest biegła znajomość języka polskiego, niekaralność i pełna zdolność prawna. Dodatkowo należy zdać egzamin z pozytywną oceną.

Przede wszystkim tłumacz ma obowiązek wykonać staranne i dokładne tłumaczenia oraz uwierzytelnić dane dokumenty. Tłumacz może wybierać sobie zlecenia, jeśli chodzi o klientów indywidualnych. Inaczej sprawa wygląda w przypadku, kiedy organy zlecą tłumaczenie. W takim przypadku tłumacz nie może bez przyczyny odmówić wykonania tłumaczenia.

Bardzo istotną kwestią jest to, że tłumacz musi zachować bezstronność i tajemnicę danych z dokumentów tłumaczonych. Tłumacz musi prowadzić tzw. repetytorium, w którym zapisywane są takie informacje jak terminy zleceń, dane o zleceniodawcy, opisy dokumentów.

Osoba, która wykonuje zawód tłumacza ponosi odpowiedzialność prawną. Wszelkie niedopatrzenia ze strony osoby tłumaczącej wiążą się z nałożeniem kary w formie nagany, upomnienia, a nawet odebrania prawa do wykonywania zawodu. Odebranie prawa może nastąpić również, kiedy tłumacz nie pracuje dłużej niż 3 lata w zawodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *