Puszcza Białowieska

Kłótnia o Puszczę Białowieską?!

Losem Puszczy przede wszystkim są zainteresowane dwie grupy ludzi: ekolodzy i leśnicy z miejscową ludnością na czele. Każda z tych grup ma swoje racje, niestety nie mogą się porozumieć. Przykro, że ludzie którzy mają tak duże możliwości działania nie umieją ze sobą współpracować, wówczas ich wysiłki byłyby naprawdę celowe. Na czym polega problem?

Pierwszoplanowym celem ekologów jest ochrona lasu pierwotnego. Ekolodzy, na przykład z Greenpeace, zmierzają do objęcia ochroną bierną całego terenu Puszczy. Jakie przyniosłoby to rezultaty? Tłumaczą, że brak ingerencji ze strony człowieka pozwoli, by las rządził się swoimi prawami, tak jak to miało miejsce tysiące lat temu. Las pierwotny zostanie zachowany tylko wtedy, gdy Puszcza Białowieska będzie rezerwatem ścisłym. Obecnie wycinka drzew zakazana jest od 1 marca do 31 sierpnia.

Lesnicy i miejscowa ludność także deklarują swoją troskę o Puszczę Białowieską. Jednak ich postawa nie jest tak radykalna jak ekologów. Podyktowane jest to ich własnym interesem. Mieszkańcy Puszczy i okolic chcą i maja prawo korzystać z bogactwa Puszczy i z miejsc pracy, które zapewnia. Dlatego postulują o czynną ochronę lasu. Za przykład celowości takiego działania leśnicy podają sytuację z rezerwatu krajobrazowego między Hajnówka a Białowieżą. Rezerwat imienia profesora Władysława Szafera liczy ponad półtora tysiąca hektarów puszczy. Składa się w dużej części ze świerków, które w tym momencie są atakowane przez szkodnika – kornika drukarza. Drzewo zaatakowane przez tego szkodnika obumiera. Od lat w tej części Puszczy obowiązuje  zakaz wycinki i wywozu drzew. Chore drzewo nie przyda się w rezerwacie, ale mieszkańcy tych okolic mogą je wykorzystać jako opał lub możliwość zarobku.

czy uda się pogodzić leśników i ekologów w dyskusji dotyczącej ochrony Puszczy Białowieskiej? Uważam, że dopóki ludzie nie nauczą się być bardziej otwartymi na poglądy innych, nie nauczą się słuchać i być ustępliwi, to nie ma co marzyć o porozumieniu!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *