Puszcza Białowieska

Promocja Białowieży

Gmina Białowieża postanowiła dotrzeć z promocją swojego regionu do szerszego grona odbiorców. Efektem pracy jest półgodzinny film przedstawiający atrakcje Białowieży. Zaprezentowano bogactwo flory i fauny Puszczy Białowieskiej, a także wielokulturowość zamieszkującej ten teren ludności.